Tidigare‎ > ‎NNB10 Fysik B‎ > ‎

Radioaktivtet

Sönderfallslagen ur Halveringstiden
 
Aktivitetslagen
 
Atomkärnans beteckningar
 
Kärnreaktioner och massenergi
 
Massan per nukleon
 
Frigjord energi
 
Alfasönderfall
 
Betaminus-sönderfall 
 
Betaplus-sönderfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments