Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎

Prov Termofysik Exempeluppgifter

Vad ingår?
Provet omfattar kap.6 (6.6 endast översiktligt). Uppgifter som kan vara bra att titta på är 6.01-6.13, 6.15-6.30. Om du vill öva dig på begreppsförståelse och samband kan det vara bra att kika på uppgifterna 6.31-6.58.
 
 
Om uppgifterna
Provet kommer att bestå av två typer av frågor. Dels en större fråga (video) där en fullständig redovisning krävs (fråga 1 nedan). Den kommer att bedömmas enligt denna matris. Och dels kortsvarsfrågor där endast svar ska lämnas med SMART Response XE (frågorna 2 och 3 nedan).
 
1. Problemlösning och redovisning 
 
Ex. Varför ändrar den lilla ballongen storlek?
 
 
Excellent lösning
 
 
2. Begreppsförståelse 
 
Ex. Om man står på ett ben är tryckkraften på golvet mindre än om man står på två ben.
 
       Sant        Falskt
 
 
3. Enkla standardberäkningar
 
Ex. Hur mycket energi krävs för att värma 30 kg vatten från 10 grader C till 60 grader C? Svara i kJ.
 
 
Comments