Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎Gröna Lund‎ > ‎

Laborationsrapport Gröna Lund

Instruktionsbok
Idén med rapporten är att det ska vara möjligt att åka till Gröna Lund och genomföra er laboration med rapporten som "instruktionsbok" - och dessutom få samma resultat som ni får. 
 
Framsida
Framsidan ska innehålla:
 • Rubrik
 • Namn
 • Klass
 • Kurs
 • Datum
 • Medlaboranter
 
Syfte
Syftet med laboration är att ni ska undersöka ett fenomen med hjälp av två olika oberoende metoder och sedan jämföra och värdera resultaten.
 
 
Disposition
 • Syfte
 • Problembeskrivning Ord+Bild (ej metodbild)
 • Antaganden
 • Experiment 1 - Energiprincipen
 • Experiment 2 - Rörelselagarna
 • Jämförelse
 • Slutsats
 • Appendix - Alla beräkningar
 
Innehåll under rubriken Experiment 1 (och 2)
 • Ansats (Energiprincipen)
 • Anpassning av ansatsen (mgh = mv2/2)
 • Lös ut hastigheten
 • Beskriv hur mätningarna ska genomföras, även med bilder, och vilka felkällor som kan påverka resultatet. Resonera även hur eventuella brister i mätmetoden skulle kunna förbättras.
 • Redovisa resultat i lämplig form (tabell)
 • Visa hur felgränser ska beräknas (formler)
 • Redovisa den höjd och hastighet (med felgränser) som du räknar fram med hjälp av mätresultaten på formen:

 • Gör en kort bedömning av resultatet. Dvs. är den bestämda hastigheten rimlig? 
 • OBS! I detta avsnitt ska du alltså inte redovisa alla beräkningar. Bara mätresultat och beräknad hastighet.  
 
Jämförelse
Under rubriken jämförelse ska du redovisa resultaten från båda experimenten (skriv in resultaten) och resonera kring skillnader och eventuella orsaker till dessa skillnader. Här ska du även ta hänsyn till metodernas olika experimentella osäkerheter.
 
 
Slutsats
Vilket resultat litar du mest på? Det som energiprincipen ger eller det som rörelselagarna ger? Varför? Bortse från resultat som kan hittas på nätet!  
 
 
 
Ett exempel
HÄR hittar du ett exempel på en laborationsrapport som är skriven på universitetsnivå.
 
Allmänna tankar, tips och frågor
 • I stort sett alla har fått en lägre hastighet med rörelselagarna än med energiprincipen! Slump?
 • Beskriv Fritt fall som om läsaren inte vet vad det är. Hur fungerar det? När uppår man max hastighet? När och hur sker inbromsningen?
 • Medlemmar ur samma grupp har fått olika resultat! Kontrollräkna.
 • Nästan alla har för många värdesiffror på felgränserna.
 • Bilder och tabeller ska ha rubriker (under):

 
 • Alla värdesiffror behöver inte redovisas i delberäkningar.
 • Var noga med att beskriva hur mätningarna ska genomföras. När ska klockan startas? När ska den stoppas? Det ska gå att genomföra samma mätningar genom att läsa din rapport.
 
 
 
 
 
 
 
Comments