Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎Experiment‎ > ‎

Regressionsanalys TI82

Börja med att ställa in DiagnosticOn
 1. Välj CATALOG [2nd 0]
 2. Välj DiagnosticOn och tryck ENTER
 3. Tryck ENTER igen
 4. Nu ska det stå Done
Mata in data i listor
 1. Tryck STAT och ENTER
 2. Fyll i oberoende variabler i L1
 3. Fyll i beroende variabler i L2
Rita in mätvärden i graf
 1. Tryck  [Y=]  och kontrollera att Plot1 är markerad.
 2. Rensa alla Y=
 3. Tryck  GRAPH
 4. Välj WINDOW om mätvärdena inte syns
Linjär regressionsanalys
 1. Tryck STAT
 2. Välj CALC och LinReg(ax+b)
 3. Tryck ENTER
 4. Nu ska det stå LinReg(ax+b) i fönstret
 5. Tryck L1 [2nd 1] , L2 [2nd 2] , VARS (välj) Y-VARS
 6. Tryck ENTER tre gånger
Mätvärden och regressionslinje
 1. Tryck GRAPH