Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎Experiment‎ > ‎

Mätosäkerhet Fritt fall

Mätosäkerhet
När vi mäter de olika sträckorna i den tänkta triangeln så får man inte exakta värden - oavsett hur noggrann man är! Alla mätningar har en viss osäkerhet. Dessa osäkerheter går inte att bli av, men om man förstår var de kommer ifrån och hur de påverkar slutresultatet kan man utforma mätningarna så att felen blir så små som möjligt. Vilket i sin tur leder till ett mer tillförlitligt resultat. 
 
Felmarginal
Ett mätvärde ska alltid anges med med en felmarginal som säger något om hur noggrann mätningen är. Storleken på felmarginalen beror på vilken mätmetod man använder. I vårat fall måste man själv uppskatta hur stor den är. Notera att felmarginalen bara ska ha en värdesiffra och att det uppmätta värdet sedan ska ha lika många decimaler som felmarginalen.
 
 
 
Comments