Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎

Experiment

Det undersökande arbetssättet

 

Målet med det undersökande arbetssättet är att vi dels ska lära oss den naturvetenskapliga arbetsmetoden och dels illustrera hur kunskap byggs upp i fysik.


Vt12
Tre olika typer av experiment
 
 
Regressionsanalys
 
Felanalys
Laborationsrapport