Tidigare‎ > ‎NMA10 Fysik A‎ > ‎

Arkimedes princip

Videoproblem
Klicka HÄR för att se en kort film som visar 3 experiment.
 
Frågor
Frågorna 1-3 handlar om objekten innan de sänkts ned i vattnet. I frågorna 4-11 är objekten placerade i vattnet. 
 1. Rita en bild som visar när ett av objekten hänger i fjädern innan det sänkts ned i vattnet.
 2. Hur stor är kraften på fjädern jämfört med objektets vikt?
 3. Vad mäter fjäderskalan
 4. Vad hände med utslaget på fjäderskalan när objektet sänktes ner i vattnet?
 5. Vad hände med kraften som fjädern utövade på objektet?
 6. Om du håller med om att objektet befinner sig i jämvikt, var kommer den extra kraften ifrån som håller kvar objektet?
 7. Rita en bild som visar alla krafter som verkar på objektet när det har sänkts ner i vattnet.
 8. Använd fjäderskalan för att bestämma storleken på den extra kraft som tillkom när objektet placerades i vattnet i alla tre experiment.
 9. Jämför storleken på denna kraft med det undanträngda vattnets tyngd i alla tre experiment (det måste du beräkna).
 10. Uttryck med ord sambandet mellan den extra kraften och och det undanträngda vattnets tyngd. 
 11. Vilken variabel beror denna extra lyftkraft på?

Pascals lag
På bilden till höger hålls vattnet kvar i glaset av en pappersbit. Undesök om detta är något som kan förutsägas (förklaras) med Pascals lag.
Comments