Tidigare‎ > ‎

NMA10 Fysik A

 
Lektionsanteckningar
Tisdag 20/12
Prov + Laborationsrapport
Mellan 13.40-15.00 kan ni komma till A34 och titta på resultaten av provet och laborationsrapporten. Kompletteringar komma kunna göras första veckan efter jullovet.
 
PROV 19/12 kl.9.40 i A33 och A34
 
OBS!
Nu finns svar till uppg.7.47-7.69 HÄR.

 
Från Joule till kWh
 
 
Anm
Provet genomförs i helklass. Alla har sedan kemi kl.11.40-13.10
 
 
Måndag 12/12
Repetition
HÄR hittar du instruktioner om provet den 19/12.
 
"Hemmagjord" glödlampa 
 
 
 
Onsdag 7/12
Elektrisk energi och Effekt
Hur mycket kostar strömmen en vanlig kväll i december? Titta HÄR. Läs s.246-250 och gör uppg.7.40-7.44 och 7.46 till måndag. OBS! Kap 7.7 utgår.
 
 
Experimentet
Lägg märke till att vi inte rör spänningskällan. Spänningen är hela tiden 10.61V. Däremot kommer det ut mer ström ju fler lampor vi kopplar in.
 
 
 
 
 
Måndag 5/12 
Laboration - Ersättningsresistans och Resistivitet
Bra jobbat!
 
 
Onsdag 30/11
Planering av laborationen mån 5/12
Syftet med måndagens laboration är att du ska planera och genomföra en experimentell undersökning. Laborationen består av två delar:
 
1. Serie- och parallellkoppling av motstånd (HYPOTESPRÖVNING)
Planera en undersökning av ersättningsresistanserna vid serie- och parallellkoppling av motstånd. Du ska alltså göra ett testexperiment för att kontrollera hypoteserna på s.240 och 241.  Till din hjälp har du en spänningskälla, sladdar, ampere- och voltmeter, resistorerna på bilden nedan. Till laborationen ska du ha färdiga kopplingsscheman. Klicka på: FÄRGKODER
 
2. Vad är tråden gjord av? (APPLIKATIONSEXPERIMENT) 
Det enda du får reda på är att tråden är 0,4 mm tjock. Till din hjälp har du en spänningskälla, ampere- och voltmeter, sladdar, krokodilklämmor och en tabell med termiska data. Till laborationen ska du ha färdiga kopplingsscheman
 
 
Måndag 28/11
Serie- och parallellkoppling
Läs s.239-243 och gör uppg.7.31-7.36 till onsdag.
 
Slocknar en slocknar alla
 
Slocknar en lyser de andra
 
 
Onsdag 23/11
Ohms lag och Resistivitet
Läs s.234-238 och gör uppg.7.25-7.30
 
Samband mellan spänning och ström i en resistor
 
Samband mellan ström och spänning över en lampa
 
 
 
Måndag 21/11
Laboration Ström och spänning
Läs s.229-233 och gör uppg.7.19-7.24 till onsdagens lektion
 
 
 
Onsdag 16/11
Elektriska fält och Millikans försök
Läs s.225-228 och gör uppgifterna 7.13-7.18. Titta på filmerna om Millikans experiment och undersök hur fälten ser ut kring olika laddningar. Finns under Mån 14/11.
 
Fältlinjer
 
Millikans experiment light
Våran egen, förenklade variant, av Millikans experiment. Titta noga så ser du frigolitbitarna hoppa upp till den övre plattan
 
Millikans experiment - en bestämning av elektronens laddning
De blå prickarna är oljedroppar som blir laddade när de sprutas in i kammaren. Håll utkik efter droppar som står stilla eller rör sig uppåt. 
 
Millikans experiment - en förklaring
En förklaring av hur Millikan gick tillväga för att bestämma elektronens laddning
 
 
Måndag 14/11
Elektriska fält
Läs s.225-227 (ej elementarladdningen) och gör uppg.7.13, 7.15-7.17 till onsdag. Undersök även hur fälten kring laddningar ser ut genom att klicka på bild 2 och 3 nedan.
 
Gnidningselektricitet
Tabellen visar vilken laddning t.ex en glasstav får när den gnids mot olika material
 
Homogent fält
Klicka på bilden för att undersöka de elektriska fälten
 
Fältlinjer
Klicka på bilden för att undersöka fältlinjer kring laddningar
 
 
Onsdag 9/11
Coulombs lag och Newtons 3:e lag
Krafter mellan laddningar. På måndag går vi igenom uppgifterna 7.01-7.12. Gör dem innan dess!
 
 
 
 
Experiment
 
Resultat - tre kollisioner
 
 
Måndag 7/11
Elektriska laddningar och Spänning
Idag kommer vi att jobba med elektriska laddningar, Coulombs lag och elektrisk spänning. Du kan läsa om detta på s.219-225. Gör uppgifterna 7.01-7.12 till onsdag. Lösningar till galleriet!
 
Hur kommer det sig att klockan börjar ringa?
 
Coulombs lag
 
Coulombs lag
 
1900 Volt
 
 
Experiment
Daniel varierar Q (kulans laddning) och mäter det arbete W som utförs då Q förflyttas mellan A och B (A är klockan i mitten och B är klockan till vänster. Resultaten finns i tabellen nedan. Gör en regressionsanalys och sök ett matematiskt samband mellan Q och W.
 
 
 
Onsdag 26/7
Idag:
 • Laborationsfilmer - HÄR
 • Provgenomgång
 • Laborationsrapporten Gröna Lund - HÄR
 • Nytt inlämningsdatum: 18 november
 • Filminspelning onsdag 9/11 - PUL-blankett lämnas senast fredag.
 
 
Måndag 24/10
Laboration
HÄR
hittar du dagens laboration. Här hittar du filmerna.

 

Onsdag 19/10
En av provuppgifterna.
Hur kommer det sig att tunnan deformeras? 
 
Så här kan man resonera
 
 
Onsdag 13/10
Smältvärme
Om man häller ner 5,0 kg vatten med temperaturen 40 grader C i en bägare med is i som har temperaturen 0 grade C. Hur mycket av isen kommer då att smälta?
 
Smältexperiment
Varför ser kurvan ut som den gör (mätresultatet)? 
 
   
 
Mätresultat 
 
 
 
Måndag 10/10
Laboration
Bilder från laborationen
 
 
   
 
Förberedelse 
Förbered dig noga inför laborationen så att du direkt kan börja jobba på måndag. Ett tips är att läsa boken noga.
 1. Vilken temperatur får vattnet om vi blandar två olika mängder vatten med olika temperaturer? Du måste själv hitta på mängderna vatten och temperaturer. Genomför sedan ett testexperiment för att kontrollera dina beräkningar.
 2. Bestäm värmekapaciteten för termosen som du ska använda till experiment 3. Detta ska du göra genom ett experiment på måndag. Men innan dess måste du planera hur du kan/ska gå tillväga.
 3. Bestäm vilket ämne den okända metallbiten består av genom att bestämma dess specifika värmekapacitet.
Material
Bilden visar exempel på tillgängligt material. Kom gärna med egna förslag.
 
 
 
Onsdag 5/10
Problemlösning
Idag jobbar vi med uppgifterna 6.20-6.28. Är du klar med dessa ska du börja planera måndagens lektion.
 
 
Måndag 3/10
En termometer mäter inte värmen!
En termometer mäter inte värmen utan temperaturen. Värme jämnar ut temperaturskillnader.
 • Inre energi
 • Värme
 • Termofysikens första lag
 • Värmekapacitet
 • Specifik värmekapacitet
Läs s.193-202 och gör uppg.6.20-6.28 till onsdagens lektion. Vi kommer att jobba med dessa uppgifter på lektionen. Men vi kommer även göra annat, inget nytt dock.
 
Termofysik
 
Värme
 
 
Onsdag 28/11
Problemlösning
Idag jobbar vi med uppgiftern 6.15-6.19. Om du är klar ska du fundera på hur det kan komma sig att diskborsten på bilden hänger kvar i taket. Välj en fysikalisk ansats och försök förklara fenomenet med hjälp av denna ansats.
 
 
 
Måndag 26/9
Laboration - Tillståndslagen för gaser
HÄR hittar du dagens laboration. Med hjälp av laborationens slutsats ska vi sedan kunna svara på frågan varför man inte ska ställa cykeln i solen på sommaren. Till onsdagens lektion (28/9) ska du läsa tom s.192 och göra uppgifterna 6.15-6.19. Vi kommer dock inte att gå igenom något nytt denna lektion utan bara jobba med problemlösning. Så det kommer då att finnas tid för att fråga om uppgifter du eventuellt kör fast på.
 
Solpunka
 
Maxtryck
 
Måndag 19/6
Gastryck och temperatur
Klicka på bilden så hittar du animeringen vi titta på lektionen. Läxa till nästa lektion är att läsa s.186-190 och göra uppgifterna 6.11-6.14. TIPS! Titta på bokens lösta exempel 7 på s.189 när du löser uppgift 6.14.
 
 
 
 
Onsdag 14/9 
Arkimedes princip
HÄR är läxan som vi gick igenom idag. Fråga 9-11 hann vi inte klart. Om du inte har gjort dem så gör dem till på måndag. Till på måndag ska du även läsa s.182-185 och göra uppg.6.07-6.10. Här är en av frågorna som ni fick idag:
 
 
 
Måndag 12/9
Felanalys
För att ni ska få lika lång tid som de andra klasserna har deadline för rapportens inlämnanade flyttats fram till fredagen den 16 september kl.23.59. HÄR hittar du den felanalys som vi gjorde på dagens lektion.
 

Torsdag 8/9
Gröna Lund
Bra jobbat idag! Ni kommer att då nästa lektion till att arbeta med rapporten. Rapporten ska vara datorskriven och lämnas in senast onsdagen den 14 september kl.23.59 i Fronter. Den kommer att bedömmas efter dessa kriterier: HÄR!
 
 
Onsdag 7/9
Förberedelse inför Gröna Lund
Läxan som var till idag (se måndag5/9) ska istället vara klar på måndag. Måndagens lektion kommer även att ägnas åt efterarbete till Gröna Lund.
 
 
Måndag 5/9
Pascals lag
Idag gör vi tre testexperiment för att testa Pascals lag. Ett av dem ser du nedan. Läxan till nästa gång hittar du om du klickar HÄR. OBS! Läxan är till nu på onsdag.
 
Vad händer med vågens utslag när fingret sticks ner i vattnet?
 
 
Felanalys och felfortplantning
Titta på videon och beräkna den höjd varifrån skruvarna släpps.
Under videon hittar du uppmätta mätvärden.
 
Uppmätta falltider 

 Falltid (s)

 1,26

1,24 

1,21 

1,21

1,26

 
  
Onsdag 31/8
Tryck, tryckkrafter och vattentryck
Idag gör vi ett observationsexperiment för att bestämma sambandet mellan trycket och djupet i vatten. Läxa till nästa gång är att läsa s.179-182 och göra uppgifterna 6.01-6.06.
 
Observationsexperiment
Vi söker ett samband mellan vattentycket och djupet
 
 
Tryck
 
 
 
 
Måndag 29/8
Laboration
Idag ska vi göra ett testexperient och ett applikationsexperiment. I testexperimentet testar vi en hypotes och i applikationsexperimentet använder vi hypotesen för att lösa ett problem.
 
Testexperiment - Hypotesprövning
 
Applikationsexperiment - Problemlösning
 
 
Onsdag 24/8
Vad är en förklaring?
Så, hur kommer det sig att färjor kan flyta. Har vi hittat en förklaring? Idag ska ni läsa och bedömma någon annans rapport. Dessutom ska vi titta på hur man hittar de matematiska samband som finns som formler i era böcker.
 • Läs igenom en rapport (inte din egen) och fyll i Rubricen.
 • Tillsammans ska vi titta på hur man gör en regressionsanalys på TI82.
Mönster
Det mönster vi har hitta i mätningarna är att om föremålet flyter så är dess massa lika stor som det undanträngda vattnets massa. Eller som matematiskt uttryck:
 
    mv = mf
 
där
 
    mf = föremålets massa
    mv = det undanträngda vattnets massa

 

Måndag 22/8
Observationsexperiment

Målet med dagens lektion är att genomföra och rapportera ett observationsexperiment. Jobba 2&2 och skriv rapporten med hjälp av instruktionen och bedömningskriterierna (Rubric) som finns under länken Experiment till höger. Nästa lektion ska rapporten vara klar.  
 
 
Experimentuppställning
 
 
 
Tänk om han hade missat!

Comments