NF13 Matematik 3c


Fredag 19/12
Musikquiz och potentialvandring
Vilka lampor ska man köpa till adventsljusstaken?

Tisdag 16/2
NP Muntligt
Alla (hela klassen) börjar kl.8.20 och har lektion fram till 9.45. Ni kommer då att få varsitt problem att lösa som sedan ska redovisas i grupp.  HÄR kan du se när du ska göra den muntliga delen.


Tisdag 9/2
Repetition
Nu finns det två filmer som ger en översikt över innehållet i kursen.

Torsdag 4/12
Cosinussatsen
TItta i planeringen! Uppgiften nedan är från NPMa3c 2012 (länken till höger). Den kan lösas om man kombinerar cosinus- och areasatsen.
Tisdag 2/12 
Areasatsen
Vi börjar närma oss slutet på kursen. Till dag är det areasatsen som gäller, titta i planeringen, och till på torsdag är det cosinussatsen. Ett tips är att titta i planeringen och göra klart det som återstår så snart som möjligt, så att du får så mycket tid som möjligt till repetition.Fredag 28/11
Sinussatsen
Nu ska vi se hur vi kan använda sinus i trianglar som inte är rätvinkliga. Titta i planeringen.


Torsdag 27/11
Enhetscirkeln och trigonometriska samband
Titta i planeringen!
Tisdag 25/11
Trigonometri
Idag repeterar vi de trigonometriska grundbegreppen och tittar på cirkelns ekvation. Titta noga i planeringen vad du ska göra. Filmen med cirkelns ekvation behöver du inte titta på i förväg.
Fredag 21/11
Tillämpning av integraler
När vi beräknar en integral får vi reda på hur något har ÄNDRATS!

Exempel
Hur mycket växer man mellan 4 och 10 år?Torsdag 20/11
Integralkalkylens fundamentalsats
Titta noga i planeringen vilka sidor du ska läsa och vilka filmer du ska titta på.Tisdag 18/11 
Integraler
Idag ska vi jobba med integraler. Oerhört tjusigt är det. Titta noga i planeringen vad du ska göra.

Vad ser du?


Torsdag 13/11
Primitiva funktioner
Läs s.173-177 noga och titta på filmerna som finns i planeringen. Svara också på frågorna som finns i planeringen. Detta är vad du ska göra på dagens lektion. Vi ses på fredag och jobbar med uppgifterna 3303-3314 och 3317-3326. Tisdag 11/11
Tillämningar och problemlösning
Idag fortsätter vi att med att använda derivata för att lösa problemen på s.166-167. När du blir klar kan du titta på filmen "Kan alla funktioner deriveras?" och sedan göra uppgifterna 3295, 3297 och 3299. Allt detta gör vi på lektionen. Du behöver alltså inte titta på några filmer i förväg. Vi börjar lektionen med att lösa följande problem:
Torsdag 6/11
Asymptoter och Andraderivatan
Med hjälp av andraderivatan kan man avgöra om en extrempunkt är en max- eller minpunkt utan att göra en teckentabell. Titta noga i planeringen.Tisdag 4/11
Prov
Provtiden är kl.8-10.30 i A11.


Torsdag 23/10
Tillämpningar
Idag ska vi titta på hur man kan använda derivata för att lösa problem. Titta på de två filmerna om optimering i förväg. Tisdag 21/10
Största och minsta värde
Titta i planeringen.


Fredag 17/10
Förstaderivatan och grafen
Titta noga i planeringen. Filmen som heter "Skissa grafer" kan du vänta med till lektionen.Tisdag 14/10
Extremt
Titta noga i planeringen vad du förväntas göra till dagens lektion.
Tisdag 7/10 start kl.9!
Problemlösning
Gör uppgifterna om tillämpningar och problemlösning s.107-110 (se planeringen) till dagens lektion. VI kommer även att ägna lektionen åt dessa uppgifter.


Torsdag 2/10
Naturliga logaritmer
Titta på filmen om naturliga logaritmer, läs motsvarande sidor i boken och svara på frågorna. Derivatan av exponentialfunktioner väntar vi med till lektionen. Du behöver alltså inte titta på den filmen i förväg.


Tisdag 30/9
Talet e
Idag ska vi bekanta oss med det märkliga talet e. Läs s.97-100 och titta på filmerna som finns inlagda i planeringen. Glöm inte att svara på frågorna.


Tisdag 23/9
Hur derivata används i fysik
Fredag 19/9
Tangentens ekvation och derivatan av potensfunktioner
Att ta reda på tangentens ekvation är ett klassiskt problem så titta på noga på filmen. Arbeta sedan med de uppgifter som återstår t.o.m idag i planeringen. Tyvärr är jag sjuk idag men förhoppningsvis får ni en vikarie. Glöm inte att det är prov nästa vecka och att dagens teori är det sista som ingår. Titta i planeringen!


Torsdag 18/9
Derivatan av polynom
Gör klart u.2214, 2215, 2217 och 2218. Titta sedan på de två filmerna om hur man deriverar polynom. Svara också på frågorna. Nedan ser du en genomgång av det vi pratade om på lektionen igår - derivatans definition. I planeringen ser du vilka uppgifter som du ska jobba med på lektionen. Blir du klar med dagens uppgifter, u.2306-2317, är det bra om du fortsätter med morgondagens. Titta i planeringen.
Tisdag 16/9
Gränsvärde och derivatans definition
Titta på filmen om gränsvärde, läs motsvarande sidor och svara på frågorna. Derivatans definition sparar vi till lektionen.

Lektionsanteckningar


Lösningar till test 2
Torsdag 11/9
Ändringskvoter
Vi börjar närma oss begreppet derivata, men först måste vi bekanta oss med ändringskvoter. Titta på filmerna "Ändringskvot" och "2 exempel" som du hittar i planeringen. Svara också på frågan. Filmen om begreppet derivata kan du spara till lektionen.


Tisdag 9/9
Andragradfunktioner
Titta på filmen om andragradsfunktioner, läs motsvarande sidor i boken och svara på frågorna som finns i planeringen. Filmen om exponential- och potensfunktioner kan vi spara till lektionen. 

Studera grafen
Hur ser funktionen till grafen ut?Fredag 5/9
Debatt
Idag blir det ingen matematik. Istället går vi till Aulan och lyssnar på en politisk debatt mellan riksdagspartiernas ungdomsförbund. Det vi skulle ha gjort i dag på lektionen är flyttat till tisdagens lektion (se planeringen).


Torsdag 4/9
Funktioner och räta linjens ekvation
Titta på filmerna och läs motsvarande sidor i boken, det är viktigt att du gör både och. Eftersom mycket av det vi gör är repetition från tidigare kurser går det ganska fort nu. Med början i nästa vecka kommer det helt ny teori och då saktar vi ned tempot. Kämpa!

1307

1265cTisdag 2/9
Mer om rationella uttryck
Titta på filmerna 
  • Addition och subtraktion
  • Ekvationer
och läs s.33-34 och 36 samt svara på frågorna innan lektionen (titta i planeringen). Filmen Multiplikation och division sparar vi till lektionen.Fredag 29/9
Rationella uttryck
Idag blir det algebraträning på hög nivå; vi kommer att jobba med rationella uttryck. Viktigt i sammanhanget är att kontrollera så att nämnaren inte blir noll. Konjugatregeln och kvadreringsreglerna är också bra att ha i minnet när vi jobbar med detta. 

Typiskt bra tips!
Torsdag 28/8
Ekvationer
Vi ska repetera några metoder för att lösa ekvationer och kommer att jobba med innehållet på s.17-21. Titta på, eller skumma igenom, de fyra filmerna om ekvationslösning och svara på frågan som finns i planeringen. 

Faktorisera polynom
Lektionen är lång så vi kommer dessutom att titta på hur man kan faktorisera polynom på s.22-23. Det finns två filmer till dessa sidor:
Bestäm grafens funktion
Tisdag 26/8
Kvadratrötter och absolutbelopp
Titta på filmerna och svara på frågorna i förväg (se planeringen). Bokens uppgifter gör vi på lektionen.


Fredag 22/8
Polynom, räkneregler och potenser
Till nästa lektion (tisdag) ska uppgifterna som finns i planeringen för dagens lektion vara klara (s.10-13). Om du kör fast, tveka inte att skicka ett mejl och fråga hur man kommer vidare. Till tisdagens lektion ska du dessutom titta på en film om kvadrater och absolutbelopp samt svara på tillhörande frågor. Allt detta kan du se i planeringen. 

Varför heter det konjugatregeln?


Underordnade sidor (1): NP Ma3c Muntligt
Comments