NF13 Matematik 2c


Tisdag 27/5
Fysik
Idag har vi fysik på matematiklektionerna. Titta i fysikplaneringen vad du ska göra.


Torsdag 22/5
Nationellt prov Ma2c
Skrivtiden är 9-14.15 och vi ska vara i B32. Elever med extra skrivtid ska vara i MUSIKSALEN kl.8.15. Ta med dig:
 • Penna+sudd
 • Linjal
 • Räknare
Du får en formelsamling på plats, samma som du hittar under "Formelblad" till höger. Provet är uppdelat i tre delar:
 • kl.9-11 Del B+C UTAN RÄKNARE
 • kl.12.15-14.15 Del D MED RÄKNARE


Torsdag 15/5 
Repetition
Idag börjar vi repetera inför nästa veckas nationella prov.


Tisdag 13/5
Normalfördelning
Bilder från fredagens lab. Titta i planeringen vad du ska göra.

Resultat

Graf


Fredag 9/5
Laboration - 10-öringar
Vad kan man göra med en tjusig låda full med gamla 10-öringar?Torsdag 8/5
Standardavvikelse
Ett av de mest använda spridningsmåtten är standardavvikelse. När man beräknar den utgår man från de enskilda observationernas avvikelser från MEDELVÄRDET. Men vad är egentligen standardavvikelse? 


Tisdag 6/5
Bortfall, läges- och spridningsmått
Vi börjar lektionen med att titta på hur man kan hantera bortfall i statistiska undersökningar genom att tillsammans titta på uppgift 4121. Titta också noga i planeringen vad du förväntas göra inför dagens lektion. På lektionen kommer vi också att titta på summasymbolen:
Fredag 2/5
Statistiska undersökningar
HÄR kan du läsa om hur stort ett urval bör vara.


Tisdag 29/4
Statistik
Hur lång är Einstein? Lämna ditt svar HÄR (226281).

Tisdag 22/4
Kongruens och analytisk geometri
Idag startar vi upp matematiken igen med ett specialfall av likformighet - kongruens. Vi kommer även att titta på hur man kan kombinera algebra och geometri på ett väldigt tjusigt sätt med hjälp av koordinatsystem.

Kongruens
Två figurer är kongruenta om de har exakt samma samma storlek och form.Tisdag 8/4
Prov kl.8.20-10.20 i A16
Provet omfattar innehållet på s.86-161 och 166-167. Du ska kunna:
 • pq-formeln s.86-88
 • tillämpa pq-formeln s.90-91
 • rotekvationer s.94-96
 • ersätta för att förenkla ekvationer s.97
 • komplexa tal s.98-100
 • andragradsfunktionens graf (max/min, symmetrilinje, vertex, nollställen, största minsta värde) s.102-109
 • tillämpa andragradsfunktioner s.110-112
 • potenser och potensekvationer s.114-115
 • potensfunktioner och exponentialfunktioner s.118-120
 • logaritmer och logaritmlagarna s.118-122
 • Tillämpningar på exponentialekvationer s.125-129
 • hoppa mellan formel och graf s.132-133
 • några geometriska definitioner s.148-149
 • yttervinkelsatsen s.150-151
 • randvinkelsatsen s.153-156
 • likformighet, topptriangel- och transversalsatsen s.157-161
 • kordasatsen, bisektrissatsen och genomför geometriska bevis s.166-167
HÄR hittar du den formelsamling som du kommer att få vid provtillfället.Uppgift 3131Torsdag 27/3
RandvinkelsatsenSönderfallslagen


Torsdag 6/3
Tillämpningar av andragradsfunktionens graf
Av ett 100m långt staket vill man bygga en rektangulär hage. Vilka mått ska den ha för att få maximal area?


Tisdag 4/3
Andragradsfunktionens graf
Innan dagens lektione bör du läsa s.102-104 och titta på filmerna:
 • Andragradsfunktionens graf
 • Ett exempel
som du hittar i planeringen (tisdag v.10). Svara också på dessa FRÅGOR i förväg. Eftersom vi har tre lektioner idag kommer du att hinna titta på de andra två filmerna under lektionerna ("Ett exemepel" och "Andragradsfunktionens största/minsta värde").
Tisdag 18/2 
pq-formeln och tillämpningar
Vi fortsätter med pq-formeln, men du behöver inte titta på någon ny genomgång till idag. Gör istället så många av uppgifterna du kan i det häfte med andragradsekvationer som delades ut på fredagens lektion. Om du kör fast på någon av uppgifterna kan du alltid klicka på "Gå igenom!" till höger.


Fredag 14/12
pq-formeln
Nu börjar det.


Tisdag 11/2
Prov kl.8.20-10.20 i A16
Provet omfattar teorin fram till kvadratkomplettering s.85. Det här ska du kunna:
 • Räta linjens ekvation i k-form och allmän form
 • Lösa ekvationssystem med två och tre obekanta
 • Förenkla uttryck
 • Multiplicera parenteser
 • Konjugatregeln
 • Kvadreringsregeln
 • Lösa enkla andragradsekvationer
 • Nollprodukt
 • Kvadreringsregeln
Förlängd skrivtid
Ni som har rätt till förlängd skrivtid ska göra provet i MUSIKSALEN kl.8.00-10.20


Tisdag 3/2
Konjugat- och kvadreringsreglerna
Titta i planeringen vad du ska göra innan lektionen. Lägg märke till att frågorna som du också ska besvara i förväg är något annorlunda den här gången. Men de är lika viktiga som vanligt.Torsdag 30/1
Problemlösning
Titta i planeringen vad du ska göra innan lektionen.

from Dan Meyer on Vimeo.


Tisdag 28/1
Tre obekanta
Läs s.50 om "Speciella ekvationssystem" (finns ingen film) och s.52 om "Ekvationssystem med tre obekanta". Till s.52 finns en film, som du hittar i planeringen. Svara också på  dessa frågor. Det är samma frågor som finns i planeringen.

x + y + z = 1


Bricka, mutter och bultTorsdag 23/1
Substitutionsmetoden
I planeringen för dagens lektion finns inga frågor som du ska besvara i förväg. Istället kan du klicka på länken "Gå igenom!" om du behöver hjälp med någon av uppgifterna som hör till dagens lektion, och som förstås ska göras idag. Om du blir klar kan du förbereda dig inför fredagens lektion genom att titta på filmen om "Additionsmetoden".Linjära modeller
Jobbar vi med på fredagens lektion i fysik (24/1).Tisdag 14/1
Funktioner och räta linjenFredag 10/1
Algebra
Till idag räcker det med att du läser igenom s.8-9. Vi kommer att börja jobba med följande algebraiska lagar som du ska förstå och kunna använda:Torsdag 9/1
Kursstart
I fortsättningen kommer du att se i planeringen till höger vilka sidor du ska läsa och vilka filmer du ska titta på i förväg.Underordnade sidor (1): Rulltrappor
Comments