Sannolikhetslära

Slumpförsök

Experimentella sannolikheter

Slumpförsök med två föremål

Sannolikhet för oberoende händelse i flera steg

Sannolikhet för beroende händelser

Komplementhändelser

Lägesmått
Anm. Det är endast de 5 första minuterna som ingår i kursen (fram till 4.25).

Histogram
Comments