Nationellt prov Ma1c NF13

Nationellt prov Ma 1c (skriftligt) tisdag 10 dec kl.9-14.15 
 
Tid:    9-11.15 Del 1+2
          12.15-14.15 Del 3
 
Plats: B22 
 
Del 1
Del 1 består av uppgifter som ska lösas utan räknare. Till några av uppgifterna ska lösningar redovisas och till övriga uppgifter ska endast svar anges. Det kommer att framgå av provhäftet vad som gäller för varje uppgift.
 
Del 2
Del 2 är en mer omfattande uppgift där räknare är tillåten. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på ett separat papper. Det är viktigt att försöka lösa denna uppgift eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.
 
Del 3 
Del 3 består av ett flertal uppgifter där räknare är tillåten. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Det är viktigt att du redovisar hur du har tänkt när du har löst uppgifterna. I några uppgifter anges att "Endast svar krävs", vilket innebär att enbart svaret kommer att bedömmas.
 
OBS!
I alla uppgifter kan du få poäng för en påbörjad lösning. Det innebär att även om du inte kan lösa en svår uppgift kan du ändå få poäng om du börjat på rätt sätt. Så redovisa hur du tror att man ska göra, även om du är osäker!
 
Poäng
Efter varje uppgift finns angivet hur många E-, C- respektive A-poäng uppgiften högst kan ge. Till exepmpel (2/1/0) vilket innebär 2 E-poäng, 1 C-poäng och 0 A-poäng. Kravgränser för de olika betygen anges i provhäftena.
 
Muntligt prov
Kursprovet i matematik 1c innehåller även en muntlig del. Denna muntliga del kommer att genomföras i grupper om 4 elever. Information om gruppindelning, tid och plats kommer senare.
 
Repetition
Om du vill få en överblick över innehållet på kursen kan du jobba med uppgifterna 1101-6291 på s.320-327. Om du vill jobba med lite svårare uppgifter kan du titta på avsnitten "Blandade övningar" som finns i slutet av varje kapitel. 

Tidigare prov
HÄR hittar du tidigare nationella prov.
 


Comments