Grafer och Funktioner

Koordinatsystem och Direkt proportionalitet

Grafritande räknare

Funktionsbegreppet

Räta linjens ekvation

Grafisk lösning av linjära ekvationer och olikheter

Exponentialfunktion och Potensfunktion


Comments