Geometri

Geometri och Algebra

Vinklar och vinkelsummor

Likformighet

Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats

Trigonometri

Trigonometri - Beräkning av vinkeln

Vektorer

Komposanter, koordinater och vektorlängd


Comments