Aritmetik

Negativa tal

Bråkbegreppet

Räkna med bråk

Tal i decimalform

Avrundning och gällande siffror

Kvadratrötter

Tal i potensform

Tiopotensform och Grundpotensform

Talsystem med olika baser

En problemlösningsstrategi


Comments