NF13 Fysik 1‎ > ‎

Ström och spänning

Vad är ström och spänning?
  1. Koppla upp en krets med en spänningskälla och en lampa.
  2. Anslut voltmetern och mät spänningen OBS! Max 10 V
  3. Anslut amperemetern och mät strömmen.
  4. Anslut både volt- och amperemetern.
  5. Mät strömmen och spänningen i ett diagram med strömmen på y-axeln och spänningen på x-axeln.
  6. Välj en punkt på grafen och läs av ström och spänning.
Bloggen
I blogginlägget ska du berätta hur man mäter ström och spänning samt vad dina värden som du läste av i punkt 6 egentligen betyder.

KopplingsschemaComments