NF13 Fysik 1‎ > ‎

Specifik värmekapacitet

Laboration
Laborationen består av tre delar där den första går ut på att observera, mäta och komma fram till en slutsats. I del två ska planera och genomför ett experiment som testar om din slutsats stämmer. I den sista delen ska du använda din slutsats för att lösa ett problem.

1. Observationsexperiment - tar fram en hypotes
Undersök hur temperaturen hos vatten ändras när den inre energin ökar. Formulera en slutsats. 


2. Testexperiment - testar hypotesen
Planera och genomför ett testexperiment för att se om din slutsats kan stämma. Det måste vara ett nytt experiment, dvs inte samma som du genomförde för att komma fram till slutsatsen.
3. Applikationsexperiment - använder hypotesen för att lösa problem
Om slutsatsen stämde kan du nu använda den för att lösa andra/nya problem. Ett förslag är att du gör ett experiment genom vilket du kan bestämma ett okänt föremåls specifika värmekapacitet och därigenom avgöra vilket ämne föremålet besår av.Redovisning
Din redovisning ska innehålla och behandla begreppen 
  • inre energi
  • värmekapacitet
  • värme
  • temperatur.
Det finns flera felkällor i dina experiment. Resonera kring vilka dessa kan vara och vilken inverkan de har på dina resultat. 

Som avslutning kan du resonera kring vilka fenomen i din vardag som kan förklaras med hjälp av dina resultat.Comments