NF13 Fysik 1‎ > ‎

Prov 1 Fysik 1 NF13

Prov
Provet omfattar kap.1, 2 och 4 samt det vi gjort på laborationerna.

Formelsamling
Du kommer att få använda den blåa formelsamlingen på provet.

Att kunna
Nedan kan du se vad i respektive kapitel som du ska kunna.

Kapitel 1 - Fysik
Följande begrepp ska du ha koll på, och hur de hör ihop:
 • Storhet, mätetal och enhet
 • Grundenheter, SI-systemet och härledda enheter
 • Värdesiffror vid mätningar och beräkningar
 • Potenser och prefix
Kontrollera dina lösningar på u.1.1-1.10 (s.18)

Kapitel 2 - Krafter
Följande begrepp ska du ha koll på, och hur de hör ihop:
 • Jordens dargningskraft, tyngdkraft och tyngd
 • Massa 
 • Skillnaden mellan tyngd och massa
 • Sambandet mellan tyngd och massa
 • Korrekta storheter och enheter (N, kg) 
 • Hur man beskriver en kraft (vektor - riktning och storlek)
 • Tyngdpunkt
 • Normalkraft
 • Resultant
 • Vektordiagram
 • Jämvikt och jämviktsvillkor
 • Friktion
 • Newtons tredje lag - kraft och reaktionskraft
På s.39 finns en bra sammanfattning. Kontrollera dina lösningar till u.2.1-2.28 på s.39-42.

Kapitel 4 - Rörelse
Kan du dessa begrepp? Vet du hur de hör ihop?
 • Likformig rörelse
 • Läge, förflyttning, tidsintervall, fart, hastighet
 • Läge-tid-diagram och grafens lutning
 • Bestämma förflyttning, medelhastighet och momentanhastighet ur s-t-diagram 
 • Hastighet-tid-diagram, grafens lutning och arean under grafen
 • Acceleration
 • Bestämma medelacceleration och momentanacceleration ur v-t-diagram
 • Fritt fall och tyngdacceleration
 • Formlerna vid likformigt accelererad rörelse
På s.90 finns en bra sammanfattning. Kontrollera dina lösningar till u.4.1-4.31 på s.91-96.
Comments