NF13 Fysik 1‎ > ‎

Laboration - Newtons andra lag

Syfte
Syftet med laborationen är att vi ska utföra en experimentell hypotesprövning. I en sådan använder vi oss av en redan klar hypotes, egen eller historisk, för att göra en förutsägelse om experimentets utfall - det som ska hända. Baserat på överensstämmelsen mellan förutsägelsen och det experimentella utfallet, där man tar hänsyn till teoretiska antaganden och experimentella osäkerheter, gör man en bedömning av hypotesen man testar - om den stämmer eller inte.

Mål
Målet med laborationen är att du ska 
  • försöka visa att Newtons andra lag inte(!) stämmer
  • göra en mätserie (accelerationen) och beräkna medelvärde och standardavvikelse
  • bestämma standardosäkerheten
  • skriv ett coolt blogginlägg
Felanalys
I denna laboration ska du alltså göra en felanalys. Då tar man hänsyn till mätosäkerheten. HÄR ser du hur man kan göra.LABLOG (och att göra)
Här kommer ett förslag på hur ditt blogginlägg kan se ut.


Inledning
Berätta vad laborationen handlar om. 

Teori
Berätta om Newtons andra lag.

Utförande 
Berätta om det det experiment du tänker göra och vilken utrustning du använder. Inkludera bilder!

Förutsägelse
Använd teorin och gör en förutsägelse av experimentets utfall.


Resultat
Utför experimentet och anteckna resultatet. Mät vagnens acceleration minst 10 gånger och redovisa resultatet i en tabell.

 Körning a (m/s2)
 1 ...
 2 ...
 etc. 

Analys
Den här delen handlar om att behandla mätvärdena och komma fram till ett resultat. Beräkna accelerations medelvärde och standardosäkerhet. Redovisa alla beräkningar så att man kan se vad du gör.

Slutsats
Jämför din förutsägelse och utfallet av ditt experiment. Hamnade förutsägelsen inom resultatets felgränser? Kan du säga, baserat på detta experiment, säga att hypotesen (F=ma) har stärkts eller bör avvisas. Ta hänsyn till eventuella felkällor.


Comments