NF13 Fysik 1‎ > ‎

Språk i vetenskapliga texter

Språket
I de flesta mallar till laborationsrapporter står det vilken disposition man ska ha och vad de olika styckena ska innehålla. Men väldigt sällan framgår det hur språket ska se ut i en vetenskaplig rapport.


Uppgift
Skriv ett blogginlägg där du förklarar hur man rent språkligt skriver metoddelen i laborationsrapporten till experimentet ovan. Gör två exempel där det ena är talspråk och det andra mer formellt. Beskriv likheter skillnader och vad som kännetecknar den formella texten.

Sambandsmarkörer (tid)

inledningsvis    omdelebart    under tiden        medan    samtidigt
                    därefter          
före                   först              så småningom   snart       efter ett tag 
först                  sedan            tidigare              senare     tills sist
Comments