NF13 Fysik 1‎ > ‎

Laboration - v-t-diagram

Syfte
Syftet med laborationen är att undersöka kopplingen mellan en accelererad rörelse och motsvarande s-t- respektive v-t-diagram, samt olika samband mellan dessa diagram.

Mål
Målet är att du efter laborationen ska kunna:
 • registrera och dokumentera en vagns rörelse i synkroniserade s-t- och v-t-diagram
 • avläsa ur och förklara sambandet mellan värden i s-t- respektive v-t-diagrammet och hur dessa i sin tur hänger ihop med vagnens verkliga rörelse
 • bestämma och tolka arean under v-t-grafen.

Att göra
 1. Arrangera en bana så att vagnen accelererar i sin rörelse.
 2. Ställ in och synkronisera ett  s-t- respektive v-t-diagram.
 3. Registrera en rörelse så att diagrammen liknar de ovan.
 4. Avläs och tolka tre samtidiga värden i diagrammen; ett före vagnens vändpunkt, ett vid vagnens vändpunkt och ett efter vagnens vändpunkt. Redovisa resultaten i en tabell (se nedan).
 5. Låt programmet bestämma arean under v-t-grafen mellan två tidpunkter innan vagnens vändpunkt. Tolka resultatet
 6. Låt programmet bestämma arean mellan v-t-grafen och x-axeln mellan två tidpunkter efter vagnens vändpunkt. Tolka resultatet.
 7. Kontrollera i s-t-diagrammet att dina resultat i punkterna 5 och 6 stämmer.
 8. Redovisa din laboration i ett blogginlägg.

Tabell till punkt 4

 t (s) s (m) v (m/s)
   
   
   

Comments