NF13 Fysik 1‎ > ‎

Laboration - Digital mätutrustning

Syfte
Syftet med laborationen är att du ska lära dig använda digital mätutrustning för att samla in och bearbeta data.

Mål
Målet är att du efter laborationen ska kunna:
 • registrera en vagns rörelse längs en känd bana med hjälp av en digital rörelsesensor
 • bearbeta data i aktuell programvara
 • presentera denna rörelse i ett s-t-diagram, där s är vagnens läge och t är tiden
 • tolka och jämföra olika s-t-diagram.

Att göra
 1. Koppla upp utrustningen.
 2. Testa!
 3. Ställ in tabell och diagram så att de visar läge och tid.
 4. Testa videofunktionen.
 5. Alla i gruppen ska registrera en "åkning" med sin egen dator.
 6. Gör en linjär anpassning till mätvärdena i grafen.
 7. Tolka den linjära funktionen.
 8. Jämför dina mätresultat med övriga gruppmedlemmar.
 9. Skriv ett blogginlägg.


SÅ HÄR KAN DITT BLOGGINLÄGG SE UT


Inledning
Här berättar du om laborationens syfte och mål.

Material och utförande
Beskriv den utrustning du använde,hur du kopplade upp den (en bild fungerar alldeles utmärkt) och hur du genomförde mätningarna (text och film). Resultat
Redovisa tabell och graf

 
Berätta vad grafen visar, dvs hur det hänger ihop med vagnens rörelse. Berätta om sambandet mellan läge och tid som den linjära anpassningen visar.

Jämförelse
Länka till dina medlaboranters blogginlägg om samma laboration och kommentera likheter och skillnader i era resultat Comments