NF13 Fysik 1‎ > ‎

Laboration - Andragradsfunktionens graf

Syfte
Syftet med laborationen är att du ska tillämpa andragradsfunktioner i verkliga situationer.

Mål
Målet är att du efter laborationen ska kunna:
 • registrera och presentera en vagns rörelse i ett s-t-diagram
 • anpassa en andragradsfunktion till mätdatan
 • beskriva hur funktionen hänger ihop med vagnens rörelse
 • beräkna och tolka andragradsfunktionens nollställen, vertex koordinater och största värde i förhållande till vagnens rörelse.

Att göra
 1. Koppla upp utrustningen.
 2. Ställ in tabell och diagram så att de visar läge och tid.
 3. Luta banan och registrera vagnens hela rörelse tillbaka till utgångsläget.
 4. Anpassa en andragadsfunktion till mätvärdena. OBS! Ta bara med relevanta mätvärden.
 5. Beräkna funktionens nollställen, symmetrilinjens ekvation, vertex koordinater och största värde.
 6. Berätta hur dina resultat hänger ihop med vagnens rörelse.
 7. Skriv ett blogginlägg.

Comments