NF13 Fysik 1

Fredag 29/5 kl.8-12 i Aulan
Kursprov
Provet omfattar innehållet på s.7-292 i boken. Till provet ska du ha med dig:
 • Formelsamling (finns att låna på biblioteket
 • Räknare
Vi kommer att repetera under veckans matematik- och fysiklektioner. Innehållet kan delas upp i följande områden:
 1. Allmänt om vetenskapens metoder och formel notation - Kap 1
 2. Densitet och tryck - Kap 3
 3. Kraft och rörelse - Kap 2, 4, 5 och 11
 4. Ellära - Kap 6-8
 5. Värme - Kap 9
 6. Energi miljö och klimat - Kap 10
 7. Relativitet - Kap 12 
Tidigare kursprov
Lägg märke till de uppgifter som inte ingår (inom parentes)
 • vt05 (ej uppg. 2, 10, 14)
 • vt02 (ej uppg. 5, 10, 15)
 • ht00 (ej uppg. 3, 7, 10, 12)
Rörelsemängd
Torsdag 21/5 
Relativitet
Om relativitet är svaret, vad är då frågan?


Torsdag 7/5
Energi, miljö och klimat 
Vind- och vattenkraft, vilket är bäst?Torsdag 30/4
Redogörelse och Feedback
Idag får ni möjlighet att skriva på laborationsredogörelserna och göra de experiment som ni eventuellt inte gjort än. Vi kommer också att titta lite på den naturvetenskapliga arbetsmetoden och kunskapskraven.Torsdag 23/4
Laboration - applikationsexperiment
I ett applikationsexperiment försöker man lösa ett problem genom att utföra ett experiment i vilket man använder de slutsatser man dragit i observations- och testexperimentet. HÄR kan du läsa mer. Idag ska vi bestämma vilken metall följande föremål består av. Lägg märke till att du ska använda två olika metoder!

 

Torsdag 2/4
Fasövergångar och termodynamikens huvudsatser
Läs s.209-217 i förväg. På lektionen tittar vi på följande experiment.

Is som smälter

Den smältande isens temperatur

Miniprojekt - Termodynamikens huvudsatser
Innehållet på s.212-218 delas upp i följande områden (med nyckelbegrepp):
 1. Första huvudsatsen - energiprincipen, energiomvandling, energikvalitet.
 2. Andra huvudsatsen - värme, energiströmning, varmt, kallt.
 3. Entropi - ordning och oordning
 4. Tredje huvudsatsen - absoluta nollpunkten, hur nära har man kommit?

Torsdag 26/3
Testexperiment
Idag testar vi om slutsatsen från föregående experiment håller. HÄR kan du läsa mer.


Er uppgift är att planera och genomföra ett experiment som testar denna hypotes. Ni kan utgå från följande teori:

Blandningens temperatur

YouTube-videoTorsdag 19/3 
Inför laboration
Ta med all data från föregående laboration. Idag ska vi diskutera era resultat och förbereda inför nästa lab. HÄR kan du läsa mer.
Torsdag 5/3
Värme, inre energi och temperatur
Idag pratar vi om kopplingen mellan värme, inre energi och temperatur.

Skillnaden mellan temperatur och värme:
 • Temperatur är "något" man mäter med en termometer, och beror på molekylernas genomsnittliga rörelseenergi.
 • Värme är "något" (energi) som flödar från en varm till en kall kropp för att utjämna temperaturskillnader.


Torsdag 19/2
Värme
Läs s.204-209 och titta på filmen "Termisk expansion" nedan.Torsdag 12/2
Laboration
Vattnets specifika värmekapacitet.


Torsdag 4/2
Vätsketryck och vattnets lyftkraft
Läs s.48-60 i förväg så att du får en uppfattning om vad lektionen kommer att handla om. Lådan på bilden kommer att spela en oväntad roll.


Kanske du även kan besvara den här frågan efter dagens lektion.
Torsdag 29/1
Laboration Arkimedes princip
"Vattnets lyftkraft är lika stor som det undanträngda vattnets tyngd."Torsdag 22/1
Densitet, tryck och tryckkraft
Idag är jag ledig så det blir ingen lektion i skolan. Istället får du jobba på distans (var du vill). Det ska göra är att läsa om densitet, tryck och tryckkraft på s.44-48. För att få närvaro på dagens lektion ska du svara på dessa FRÅGOR senast fredag. 


Torsdag 15/1
Laboration
Ta med datorn! Idag ska vi bestämma ett okänt ämne genom att mäta dess densitet. HÄR hittar du en film som visar hur du gör en regressionsanalys i Excel. OBS! Trendlinjen ska gå genom origo. 


Blogginlägg
Skriv ett blogginlägg med text, bild på experimentuppställningen, mätdata i tabell och diagram med trendlinje. Förslag på rubriker:

Inledning
Beskriv det problem du vill lösa.

Teori
Välj en teori som du tror kan hjälpa dig att lösa problemet. I det här fallet skriver du kort om vad densitet är (s.44).

Experiment  
Infoga en bild på experimentuppställningen och skriv kort om hur experimentet genomförs. 

Mätresultat och analys
Presentera din mätdata i en tabell och i ett diagram med en trendlinje. Skriv också vad det är man ser i diagrammet.

Slutsats
Presentera din slutsats om vilket ämnet är utifrån dina resultat.


18/12
Magiskt!
En typiskt bra avslutning på terminen.Tisdag 16/12
Planering
Här kommer några tips:
 • Koppar och zink burkar man använda, båda finns på skolan.
 • Titta på den elektrokemiska spännningsserien.
 • Undersök vilken effekt (spänning och ström) lysdioderna har.

Torsdag 12/12
Citroner och inre resistans
Kan vi få en lampa att lysa med hjälp av en citron?Torsdag 4/12
Laboration - Batteri 
Idag bygger vi batterier, mäter dess ems och inre resistans. På tisdag funderar vi på vad som hände...Tisdag 2/12
Sista veckorna
Idag pratar vi om hur vi avslutar den här terminen. Men vi måste förstås titta på filmen om fjädern och bowlingklot.
25/11
Polspänning, ems och inre resistans
Idag tittar vi på vad som händer om man kortsluter ett batteri.


20/11
Laboration 
Glödlampan och energianvändning för ett hållbart samhäller
Den 1 september 2012 förbjöds försäljning av glödlampor inom EU. Varför? Laborationen idag handlar om att ta reda på det genom ett experiment där vi mäter en glödlampas verkningsgrad.

Ta med datorerna så att vi kan använda pasqo och skriva blogginlägg. I inlägget ska du redovisa experimentet, dess resultat och vad det har med ett hållbart samhälle att göra.Tisdag 18/11
Serie- och parallellkoppling av reistorer
Idag kommer ni att få tänka en hel del.Torsdag 13/11
Problemlösning
Jobba med uppgifterna 8.1-8.7. När du är klar med dessa uppgifter kan du fortsätta med de blogginlägg som du inte har publicerat.


Tisdag 11/11
Elektriska krestar
Läs s.176-179 om resistans och titta på filmen som finns i planeringen. På lektionen kommer vi att titta på uppkopplade kretsar och se hur det funkar i verkligheten. Avslutningen på kap.7 (s.166-169) och dess innehåll väntar vi med till i vår.

Resistansen i metalltråd


Torsdag 6/11
Elektrisk energi och effekt
Vad är det man egentligen mäter när man mäter spänningen över en lampa (9,0V i bilden) och hur hör det ihop med energi och effekt? Läs s.163-165 och titta på filmen som är länkad i planeringen. Svara också på frågorna. HÄR kan du se vad el kostar.Tisdag 4/11
Elektrisk ström
Idag följer vi upp laborationen där vi mätte strömmen genom en lampa. Målet är att vi ska förstå vad våra mätvärden egentligen betyder. Vad vi egentligen mäter när vi tar reda på spänningen över samma lampa pratar vi om på torsdag. 


Tisdag 21/10
Inför laborationen
Förbered dig inför torsdagens laboration genom att läsa s.159-161 och titta på filmen Elektrisk ström, som du hittar i planeringen. På laborationen ska vi mäta spänning och ström och ta reda på vad det egentligen är som man då mäter. Ta med datorn till laborationen! HÄR hittar du instruktioner.Tisdag 14/10
Prov
Titta i planeringen så hittar du alla detaljer.


Torsdag 9/10
Elektronens laddning
Hur vet man att elektronen har laddningen 1,602*10^(-19) C? Så här gjorde Robert Millikan för att bestämma det.Tisdag 7/10
Elektrisk energi och spänning
Titta på filmerna om elektrisk energi och spänning och läs noga s.156-157. Svara också på frågorna (se planeringen).


Torsdag 2/10
Elektrisk energi och spänning
Titta i planeringen vad du förväntas göra. Vi kommer dock att börja lektionen med att avrunda kap.6. Förhoppningsvis hinner vi också prata om blixten, gummistövlar och bilen.Tisdag 30/9
Elektriska fält 
Vi fortsätter och avslutar bearbetningen av bokens text om elektriska fält. Alltså inga nya filmer till idag. Nästa lektion kommer vi att börja med elektrisk energi, spänning och ström (kap.7).
Fredag 26/9
Elektriska fält
Idag har vi fysik på matematiklektionen. Eftersom jag var sjuk förra torsdagen gör vi det som skulle ha gjorts då. Så titta på filmen om elektriska fält och läs motsvarande frågor (se planeringen).


Torsdag 25/6
Laboration
Torsdag 18/9
Elektriska fält
Titta på filmen, svara på frågan och jobba sedan med uppgifterna som finns inlagda i planeringen.Tisdag 16/9
Coulombs lag
Titta noga i planeringen vad du förväntas göra innan lektionen. Glöm inte att också läsa sidorna i boken.


Torsdag 11/9
Laboration 
Läs s.128-136 innan dagens laboration. Det HÄR kommer du att behöva idag.


Hur förklarar man fysikaliska fenomen?


Tisdag 9/9
Effekt och verkningsgrad
Titta på filmen Effekt och läs sedan  s.117-119 noggrant, svara därefter på frågorna. Strategierna för läsförståelse som vi pratade om igår:
 • Spågumman - förutspår texten.
 • Konstnären - skapar inre och yttre bilder.
 • Detektiven - reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
 • Reportern - ställer frågor om texten.
 • Cowboyen - sammanfattar texten.
Hoppa mellan dessa roller när du läser.

Torsdagens testTorsdag 4/9
Gör klart uppgifterna
Titta på planeringen och gör klart tisdagens uppgifter. HÄR kan du lämna önskemål om det är någon uppgift du vill att vi går igenom idag, eller om det är något i teorin som du vill att vi går igenom mer noggrant. 

Energiprincipen


Effekt
På morgondagens lektion kommer vi också att prata om effekt. Du behöver dock inte titta på filmen nedan i förväg.TIsdag 2/9
Rörelseenergi och energiprincipen
Titta noga i planeringen vilken film du ska se och vilka sidor du ska läsa inför lektionen.  


Torsdag 28/8
Laboration Energiprincipen
Idag kommer vi att göra en kort laboration för att testa energiprincipen. Därefter kommer vi att titta på hur språket ser ut i en vetenskaplig text.
Tisdag 26/8
Arbete och lägesenergi
Titta först på filmerna och läs sedan motsvarande sidor. Svara också på dessa FRÅGOR innan lektionen (det är samma frågor som finns i planeringen. Uppgifterna i boken jobbar vi med på lektionen.


Torsdag 21/8
Välkommen tillbaka!
När vi gjorde tankekartan använde jag Creaza.


Fritt fall
Nästa gång vinner jag!

 Tisdag 10/6 kl.8.20-10.20 i A16
Prov
Provet omfattar kap.11 Kraft och rörelse. Vissa sidor i detta kapitel ingår dock inte. Titta noga i planeringen så ser du exakt vad som ingår. Ta med FORMELSAMLINGEN till provet!

Torsdag 6/6
Repetition


Tisdag 3/6
Centrifug
En av de fräna maskinerna i tvättstugan.Tisdag 27/5
Rörelsemängd och Impuls
Var för ramlade Daniel raklång i vattnet? Titta i planeringen. Vi kommer att ha fysik på matematiklektionerna idag.


Torsdag 15/5
Laboration - Kraftekvationen
HÄR kan du läsa mer om dagens laboration. Innan dagens lektion bör du ha gjort uppgifterna 11.11, 11.15, 11.16, 11.17 och 11.20.Fredag 9/5
Kraftekvationen
Titta noga i planeringen vad du förväntas göra till idag. 

Newtons tre lagar
Vi kommer att ägna mycket tid åt att undersöka vilka konsekvenser dessa lagar får:


1. Tröghetslagen
Ett föremål förblir i vila eller likformig rörelse om kraftresultanten är noll.

2. Kraftekvationen

    F = ma

där F är resultanten till de verkande krafterna. Accelerationen a har samma riktning som kraftresultanten F

3. Kraft och reaktionskraft
Mot varje kraft på ett föremål svarar en lika stor men motriktad reaktionskraft på ett annat föremål.Fredag 2/5
Tröghetslagen
Varje kropp förblir i vila eller likformig rörelse, om den inte av krafter tvingas att ändra sitt rörelsetillstånd.
Måndag 28/4
Laboration på Vetenskapens hus
Titta på ditt schema när du ska vara där. HÄR hittar du vägbeskrivning till Vetenskapens hus (inte Naturens hus!). Man kan promenera från skolan, HÄR hittar du en karta över hur man går dit. Skriv ett kort blogginlägg om laborationen.


Fredag 25/4
Resultant och komposanter
I filmen nedan försöker han lyfta vikten så att snöret ska bli helt rakt, horisontellt. Varför lyckas han inte? Vi börjar lektionen med att diskutera detta. Titta noga i planeringen vad du förväntas göra innan dagens lektion. Torsdagen 24/4 går vi igenom provet.

YouTube-video
Fredag 11/4
Prov 
HÄR kan du läsa mer om vad du ska kunna.


Fredag 4/4
Formler vid likformig accelerationTorsdag 3/4
Uppsamling
Idag stannar vi upp och jobbar med de blogginlägg och uppgifter som inte är klara. Dessa laborationer har vi gjort:
 • v-t-diagram 20/3
 • Andragradsfunktionens graf 6/3
 • Digital mätutrustning 19/2
 • Massa och tyngd 6/2


Fredag 28/3
Tom Tit i Södertälje
Dagen startar kl.10 på plats i Södertälje. HÄR kan du se hur du tar dig dit. Glöm inte matsäck eller pengar till lunch, som finns att köpa på plats.


Torsdag 27/3
Acceleration
Ur diagrammet nedan, som beskriver en vagns rörelse, kan man se att vagnens hastighet kan vara noll samtidigt som den har en acceleration!
Torsdag 20/3
Laboration v-t-diagram
Innan dagens laboration ska blogginlägget från förra laborationen vara klart. Innan dagens laboration ska du också se två filmer och läsa två sidor i boken; titta i planeringen. HÄR hittar du mer info om laborationen. Ta med datorn!
Fredag 7/3
Fart och hastighet
Titta noga i planeringen vad du förväntas göra till dagens lektion.


Torsdag 6/3
Laboration - Andragradsfunktionens graf
Innan dagens laboration ska blogginlägget från förra laborationen vara klart. HÄR hittar du information om dagens laboration.
Torsdag 19/2
Laboration - Digital mätutrustning
Det är mycket viktigt att du tar med dig (skolans) dator till dagens lektion. HÄR kan du se vad vi ska göra. Vill du vara riktigt förberedd kan du läsa s.66-68 i boken.Torsdag 13/2
Resultant och jämvikt
Titta i planeringen vad du ska göra i förväg. I börja av lektionen kommer vi bla att titta på följande situation.


Fråga
Om barnet väger 9 kg och gungan (ej kedjorna) väger 7 kg, hur stor är då kraften på kedjorna?Torsdag 6/2
Laboration - Massa och tyngd
Innan du kommer till dagens laboration är det viktigt att du har gjort alla uppgifter som finns under fredagen 31/1. Skicka även en länk till din Lablog innan dagens laboration. Om jag har fått din adress finns den länkad under fliken "LabLog" till höger. Ta med:
 • iPad
 • Grafritare


Fredag 31/1
Krafter
Läs s.20-25 i boken och titta på de tre (korta) filmerna:
 • Krafter 
 • Kraft och massa
 • Gravitationskraft och Tyngd
som du hittar i planeringen (kommer). Svara också på frågorna. Lägg märke till att filmernas innehåll skiljer sig något från bokens framställning. Gör sedan u.2.1-2.5 på s.39.

Anm
För att kunna läsa boken på paddan måste du ladda ner en browser som klarar flash, t.ex "puffin" eller "iSwifter". Båda finns i Appstore. Däremot funkar inte gratisversionerna. Puffin kostar 22kr. Fredag 24/1
Linjära modeller
Torsdag 23/1
Värdesiffror, potenser, prefix och storleksordning
 1. Börja med att skaffa ett konto för att komma åt boken ("Aktivera boken" till höger). Skicka ett mejl om du inte fått någon aktiveringskod.
 2. Läs s.13-14 och titta på filmen "Värdesiffror" (Titta i planeringen).
 3. Läs s.15-17 och titta på filmen "Potenser, prefix och storleksordning".
 4. Gör uppgifterna 1.1-1.10 på s.18


Fredag 17/1
Energiprincipen
Idag testar vi Walter Levins pendelTorsdag 16/1
Kursstart
Ingen kan bättre än legenden Walter Levin beskriva vad fysik är. År 2011, 75 år gammal, gjorde han sin sista föreläsning på MIT i USA. Epilogen är episk.