NA14 Fysik 1‎ > ‎

Andragradsfunktionens graf

Syfte
Syftet med laborationen är att utveckla kunskaper om fysikaliska modeller och deras begränsningar samt använda datorstödd mätutrustning för insamling, bearbetning och presentation av data.

Mål
Efter laborationen ska du kunna:
  • registrera och presentera en vagns rörelse i ett s-t-diagram
  • anpassa en andragradsfunktion till mätdatan
  • beskriva hur funktionen hänger ihop med vagnens rörelse och vilka begränsningar modellen har
  • beräkna och tolka andragradsfunktionens nollställen, vertex koordinater och största värde.Att göra
Det HÄR ska du göra.

Redovisning
HÄR kan din redovisning se ut.


Comments