NA14 Fysik 1


Torsdag 2/6
Betygssamtal

Fysik 2


Tisdag 31/5
Utvärdering och sammanfattning
Vi börjar som vanligt kl.8.20. HÄR är en länk till utvärderingen.


Fredag 27/5
Genomförandelaboration
Alla som ska göra laborationen börjar kl.9.50 i A33.


Torsdag 26/5
Inför Genomförandelaboration
Idag förbereder vi fredagens laboration. Vi kommer bland annat titta på ett gammalt prov och diskutera hur laborationen kommer att bedömas. HÄR finns mer information.


Torsdag 19/5
Relativitet och betygssamtal
Idag fortsätter de enskilda betygssamtalen.


Tisdag 17/5
Relativitet
Idag finns det möjlighet till enskilda betygssamtal. Vi ska också orientera oss om Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter. Läs s.281-290 och titta på filmen "Ljusets hastighet och Tidsdilatation"Fredag 13/5
Om kursprovet
Idag ägnar vi (hela klassen) labbtiden 12.05-13.35 åt att diskutera kursprovet. 


Torsdag 28/4
Repetition inför Kursprovet
HÄR hittar du info om fredagens kursprov. HÄR kan du skriva vad du vill ha hjälp med eller tycker att vi ska ta upp under dagens lektion.


Torsdag 21/4
Tillämpning av ideala gaslagen.
HÄR hittar du läxan som ska göras till idag.


Tisdag 19/4 
Ideala gaslagen
Nu ska vi titta på hur ideala gaslagen fungerar som en modell för att beskriva atmosfärens fysik. Till en början kommer vi att titta på oljefat som imploderar (filmen nedan), dörrar till frysskåp som fastnar och luftballonger som flyger.Tryck, temperatur och volym
Klicka på bilden och ladda ner simuleringen. Ändra en av variablerna och undersök hur övriga påverkas.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/gas-properties

Solpunka
Hur kommer det sig att däcken på en cykel kan explodera på sommaren?


Maxtryck


Fredag 15/4
Laboration halveringstid
Idag bestämmer vi halveringstiden för exciterade bariumkärnan.Torsdag 14/4
Frigjord energi och stråldoser
Titta i planeringen så ser du vad du ska göra innan lektionen. På lektionen kommer vi att beräkna den stråldos som Alexander Litvinenko utsattes för i London 2006.


Polonium 210 i en dimkammare
I en dimkammare kan man se hur alfapartiklarna lämnar spår efter sig när de skjuts ut ur poloniumkärnan.
Torsdag 7/4 
Strålning och kärnenergi
Titta i planeringen så ser du vad du ska göra tills idag. Under lektionen kommer vi att titta på vad strålning är och hur olika atomkärnor sönderfaller. Kanske hinner vi också titta på hur mycket energi som frigörs i dessa kärnreaktioner:Tisdag 5/4
Strålning och kärnenergi
Idag inleder vi ett nytt kapitel i fysiken, ett kapitel som bokstavligt talat förändrade historien.Torsdag 24/3
Faser och fasövergångar
Idag frågar vi oss hur det kommer sig att saften blir kall när vi lägger i en isbit i glaset.
Tisdag 22/3
Kursprov
Idag gör vi den delen av kursprovet som handlar om att förbereda en laboration.


Fredag 18/3
Laboration
Till idag ska du göra en skriftlig laborationsplanering av hur du med hjälp av begreppet "specifik värmekapacitet" kan bestämma vilken metall ett föremål är gjort av. I planeringen ska framgå:
 • Vilka samband du kommer att använda.
 • Vilka storheter du behöver mäta.
 • Hur du kommer att mäta storheterna.
 • Vilka faktorer som påverkar resultatet och hur dessa påverkar.
 • Hur du ska genomföra laborationen.
HÄR kommer laborationsplaneringen att bedömas.
 
Okänd metallTorsdag 17/3
Blandningens temperatur
Till idag ska du göra uppgifterna på KONTROLL 1 (s.209) och uppgift 9.2 (s.219). Läs också s.207-209 och titta på filmen "Blandningens temperatur" innan lektionen.

Blandningens temperaturTorsdag 10/3
Uppvärmning och avkylning
Läxa till idag är att läsa klart kap 9.1 s.204-206. Titta speciellt på Kelvinskalan på s.206. Till idag ska du också:

 1. Utgå från Fig.3 på s.206 och ta fram en ekvation som gör att du kan omvandla från en temperatur TC som mäts i Celsius till motsvarande temperatur TK mätt i Kelvin. Tips! Överför tabellen på s.206 till ett diagram med TK på y-axeln och TC på x-axeln. Tänk sedan på räta linjens ekavation.   
 2. Använd din ekvation och bestäm a) din kroppstemperatur mätt i Kelvin och b) kokpunkten för kväve (77K) mätt i Celsius.

Tisdag 8/3
Värme
Läs s.204-206 (SITRA) innan dagens lektion. Torsdag 25/3
Elektrisk potential
Idag avrundar vi kap.8 Elektriska kretsar med att prata om elektrisk potential.


Tisdag 23/2
Distansstudier
Idag blir det ingen lektion i skolan. Istället blir det distansstudier och ni kan sitta och arbeta på valfri plats. 

Instruktioner
Läs s.188-189 noggrant och titta på filmen om elektromotorisk spänning. Gör sedan uppgifterna 8.18, 8.19, KONTROLL 6 (s.188) och 8.22. På torsdag ska du kunna förklara hur du tänkte när du arbetade med uppgifterna. Prata med varandra om dem!

  


Fredag 19/2
Laboration
Innan fredagens lektions ska du läsa s.182-186 och titta på följande film:


Torsdag 18/2
Prat om provet och inlämningsuppgiften
Idag reder vi ut frågan om vad som egentligen händer med spänningen när man drar isär två laddade plattor.

Vad händer med spänningen om plattorna dras isär?

Vad händer med spänningen om plattorna dras isär i det här fallet?Torsdag 11/2
Inlämningsuppgift och Prov
Examinationen omfattar s.155-180 och består av en inlämningsuppgift som lämnas in i början av lektionen torsdagen11/2, och flervalsfrågor som besvaras på själva lektionen. Flervalsfrågorna är av typen:Torsdag 4/2
Elektrisk effekt i resistorer
Gör u.8.1-8.7 till idag. 

OBS!
Angående uppgift 8.6. En sladd som är 20m lång innehåller en ledare som är 40m! Strömmen ska ju förts ta sig från uttaget till grässtrimmern, och sedan tillbaka.

Vad händer om avståndet mellan krokodilklämmorna ökar?


Tisdag 26/1
Spänning, ström och resistans
Läs s.176-179 och titta på hela filmen till idag:Måndag 25/1 
Laboration Sambandet mellan spänning och ström
Innan laborationen ska du läsa s.176-178 och titta på den HÄR filmen fram till tiden 4.30. Torsdag 22/1  
Problemlösning
Gör uppgifterna a-c på KONTROLL 7, s.167 och 7.25-7.26 till idag. Vi börjar lektionen med att titta på dessa. 


Torsdag 14/1
Elektronkanon
Läxa till idag är att göra klart uppgifterna 7.18-7.24. HÄR kan du klicka om du kör fast. Under lektionen kommer vi att undersöka vad det här är för en pryl.

 

Tisdag 12/1
Repetition och Energi och effekt i elektriska apparater
Välkomna tillbaka! Idag repeterar vi en del av det vi gjorde innan jul och tar sedan vid där vi slutade - Energi och effekt i elektriska apparater.Fredag 18/12
Alla börjar kl.10.30 i A32
Vi kommer att ägna lektionen åt att sammanfatta och beräkna vad det kostar att låta julgranen lysa dygnet runt.Torsdag 17/12 
Tänka utan tal
Idag fortsätter vi med uppgifterna till kap.7.4 om elektrisk ström. Men vi börjar med att tänka utan tal.

Svävande frigolitkulor
Hur kan frigolitkulorna sväva? Vilken laddning har de? Hur många överskottselektroner har en svävande kula?


Torsdag 10/12
OBS! Lektionen börjar kl.9.20
Vi kommer att ha fysik på mentorstiden.


Tisdag 8/12
Elektrisk energi, spänning och fältstyrka
I planeringen står vad du ska göra tills idag.


Fredag 4/12
Laboration
Vad händer om man placerar en neutral ledare i ett elektriskt fält?Torsdag 3/12
Genomgång av provet
Idag går vi igenom förra veckans prov. HÄR hittar du lösningar till uppgifterna 12 och 13.


Torsdag 26/11
PROV kl.8.20-10 i Aulan
Provet omfattar kap.6 Laddningar och fält. Frågorna på provet kommer att vara av tre olika typer:
 1. Begreppsfrågor av flervalstyp liknande den HÄR.
 2. Två problemlösningsuppgifter liknande bokens "räkneövningar" på s.151-154
 3. En uppgift där du ska "Beskriva och förklara" ett av följande experiment (inte det första med kammen och papperslapparna). 
Använd dina SITRA-anteckningar när du repeterar och jobba med följande uppgifter så är du väl förberedd:

 • 6.1-6.15, 6.18-6.23 (OBS! Fel i facit på u.6.23b. Svaret skav vara 0,63kN/C mot A)
Reflektera över och sammanfatta allt du läser och alla uppgifter du löser!


Tisdag 24/11 
Den totala laddningen bevaras!
Gör klart uppgifterna 6.20, 6.21, 6.23 och texterna till de olika experimenten från fredagens lektion. Läs också sidorna 146-149 enligt SITRA. HÄR kan du ställa frågor om innehållet på dessa sidor.


Fredag 20/11
LAB - Elektriska fenomen
Idag ska vi undersöka, beskriva och förklara olika elektriska fenomen. Titta HÄR!Torsdag 19/11
Testladdningar och Elektrisk fältstyrka
Läs och gör anteckningar till kap.6.10 s.145-146 och titta på filmen som finns i planeringen. Svara också på frågorna som finns i planeringen (det är dina frågor vi sedan pratar om på lektionen).

Idag börjar vi lektionen med att reda ut era frågor om testladdningar och deras kopplingen till elektriska fält samt homogena fält:
 • Är en testladdning alltid positiv?
 • Varför är det elektriska fältet alltid riktat ut från positiva laddningar?
 • Har alla laddningar ett elektriskt fält?
 • Varför är dipolfält "böjda"?
 • Varför är det homogena fältet i fig.21 på s.143 böjt i kanterna?
 • Vad är superpositionsprincipen?
Därefter tittar vi på FRÅGORNA och uppgifterna 6.18 och 6.19


Torsdag 12/11
Elektriska fält
Gör klart uppgifterna 6.8 och 6.12-6.14. Innan lektionen ska du läsa och göra anteckningar enligt SITRA till s.141-143. Titta också på filmerna som finns i planeringen till dagens lektion (OBS! Inte hela filmerna.) Om du är något du undrar över kan du skriva det i frågeformuläret som finns i planeringen till dagens lektion. Frågorna ska du också besvara.

Dipolfält


Tisdag 10/11
Coulombs lag och kap.6.5-6.7
Till idag ska du slutföra det vi började med på fredagens laboration; läs klart kap.6.5-6.7 och skriv anteckningar till dessa sidor. Vi börjar lektionen med att repetera dessa kapitel genom att titta på era anteckningar. 
 • Om det är något du undrar över kan du skriva det HÄR (fråga 3 och 4).
Till idag ska du också läsa om Coulombs lag på s.137 och 139, och som vanligt sammanställa i anteckningar. Följ SITRA! Till dessa sidor finns det också en film som du kan använda som stöd. Du hittar den i planeringen. Där finns också frågor som du ska svara på till idag.

4 fundamentala krafter

Influens


Fredag 5/11
LAB - Laddningar
Repetera innehållet på s.128-129 genom att titta på de anteckningar som vi gjorde i slutet av lektionen. I menyn till höger hittar du en sammanfattning av SITRA. Fundera också på hur du skulle kunna svara på frågorna:
 • Vad är laddningar?
 • Kan en vanlig bok bli laddad?
Ta med läroboken till laborationen, där vi bland annat kommer att jobba med den här tjusiga prylen:
Torsdag 4/11
Introduktion Laddningar och fält
Under dagens lektion ska vi prata om laddningar, men vi börjar med uppgifterna 5.36-5.39. Gör dessa uppgifter innan lektionen. Om du kör fast eller vill jämföra din lösning med ett lösningsförslag kan du titta HÄR.
Torsdag 15/10
Effekt och verkningsgrad (OBS! Info om tisdagens lektion nedan)
Läs s.117-119 och titta på filmen Effekt innan dagens lektion. Svara också på frågorna som finns i planeringen.


Tisdag 13/10
Strålande jobbat under fredagens prov! Idag tisdag är jag ledig och ni kan göra arbetet på valfri plats. Rätta ditt eget prov med hjälp av de lösningar som ni fick i fredags. Du behöver inte poängsätta uppgifterna men du ska på varje uppgift skriva en kort kommentar om din lösning jämfört med de utdelade lösningarna. Om din lösning stämmer skriver du det och om det är något som inte stämmer skriver du vad det var som du fastnade på eller blev fel.  Lämna in provet med dina kommentarer under torsdagens lektion. Jag kommer att titta på dina kommentarer när jag rättar och bedömer ditt prov. Ni som inte fick tillbaka provet i fredags kan hämta dem på fysikinstitutionen. Knacka på och säg att de ligger i en gul plastficka på mitt skrovbord. Ni som inte deltog ska hämta ett prov och lösningar och titta igenom det tills på torsdag. De finns i samma gula lapp.Fredag 9/10
PROV kl.10.10-12.40 i Aulan
 • Kap.3, s.43-64. Sammanfattningen på s.61 är bra!
 • Kap.5, s.97-125. Sammanfattningen på s.120 är bra!
 • OBS! s.117-119, Effekt och verkningsgrad ingår ej. Uppgifterna 5.36-5.46 ingår inte heller.
 • Ta med formelsamling och räknare.
5.27 b)
Det är flera som har frågat om hur man ska tänka på uppgift 5.27 b). Så här kan man resonera:
 • Eftersom friktionen är försumbar, har minskningen av lådans lägesenergi helt omsatts till rörelseenergi Ek . Så mycket har då lådans lägesenergi minskat. Ändringen i lägesenergi är ett mått på hur mycket arbete som tyngdkraften utfört på lådan, som alltså är lika med 0,38 kJ.

Torsdag 1/10 
Problemlösning samt Effekt och verkningsgrad
Gör uppgifterna till kap.5.4 och 5.5 som finns i planeringen till idag. Glöm inte länken "Förklara" till höger. På lektionen kommer vi att prata om effekt och verkningsgrad. Det finns även en film om effekt i planeringen.  


Tisdag 29/9
Rörelseenergi och energiprincipen
Till dagens lektion ska du läs s.107-109, titta på filmen" Rörelseenergi och energiprincipen" och svara på frågorna som finns i planeringen. LÄXA till nästa lektion är att göra uppgifterna som finns i planeringen till kap.5.4 och 5.5.

Vad var kärnan i fjäderexperimentet?
Nedan ser ni några tankar. Titta speciellt på den grönmarkerade kommentaren. Möjligtvis kan man byta ut ordet "bevisar" mot ordet "bekräftar", dvs att experimentet testar och bekräftar energiprincipen.


Fredag 25/9
LAB Elastisk energi, en form av potentiell energi
Hur mycket ska fjädern dras ut för att precis nå taket när den släpps?


Begrepp
Under laborationen ska du använda följande ord och uttryck:
 • Potentiell energi
 • Lägesenergi = potentiell energi
 • Elastisk energi = potentiell energi
 • Rörelseenergi
 • Energiomvandling
 • Energiprincipen
 • Arbete (arbete utförs fjädern)
 • Dragkraft från handen
 • Fjäderkraft
 • Fjäderförlängning
 • Tabell
 • Graf
 • Samband
 • Fjäderkraften är proportionell mot fjäderförlängningen.
 • Proportionalitetskonstant
 • Fjäderkonstant
 • Arean under grafen
Redovisning
Redovisningen av dagens laboration är väldigt kompakt. HÄR ser du vad och hur du ska redovisa. 
Torsdag 24/9 
Lägesenergi
Läs s.101-106 och titta på filmen om lägesenergi som finns i planeringen innan lektionen. Svara också på "FRÅGORNA" (länk i planeringen). Gör även klart u.5.3-5.5 i boken.


Torsdag 17/9
Energi och arbete
Läs s.98-100 och titta på filmen om arbete som finns i planeringen innan lektionen. Svara också på "FRÅGORNA" (länk i planeringen).Gör även klart u.3.25 och 3.28 i boken samt 3.12-3.14 på lösbladet. Vi hoppar över uppgifterna 3.15-3.18. Glöm inte att du kan klicka på länken "Förklara" om du kör fast.


Tisdag 15/9
Arkimedes princip och Gasers lyftkraft
Läs s.57-58 i och titta på filmen Arkimedes princip (finns i planeringen) förväg. Texten innehåller begreppet "undanträngt vatten". Det är ett centralt begrepp och här ser du en bild som visar vad som är det undanträngda vattnet.


Idag kommer vi också att fundera på följande fråga:Torsdag 10/9
Problemlösning
Idag jobbar vi med uppgifterna 3.15-3.18 och 3.20-3.22. 


Torsdag 3/9
Vätsketryck och lufttryck 
Gör uppgifterna 3.12-3.14 innan dagens lektion. Om du kör fast kan du meddela detta i länken "Förklara" till höger. Läs också om västsketryck och lufttryck, s.48-56, i förväg.

Julius Sumner Miller
Efter dagens genomgång är ni redo att möte Julius Sumner Miller. En cool fysiker som i den här filmen demonstrerar både den hydrostatiska paradoxen och kraftförstärkning. Se den!LektionsanteckningarUppgift 3.13b
Uppgiften handlar om en fingerborg.


Tisdag 1/9
Tryck och tryckkrafter
Gör uppgifterna 3.1-3.11 innan dagens lektion. Läs också kap.3.2 Tryck och tryckkraft i förväg.

Tänk till!
En av individerna lämnade märken i parkettgolvet. Vem och varför?

Elephant's tea party, Robur Tea Room, Sydney, 24 March 1939 - Sam Hood (3529604677)


Fredag 28/8
LAB Samband mellan massa och volym
Läs igenom kap.3.1, s.44-45 innan dagens laboration.Torsdag 27/8
Uppstart och repetition


TIsdag 2/6
Prov kl.9.45-11.45 i A33+34
Provet omfattar kap.11, Kraft och rörelse. Men det är bra att också titta igenom kap.1, 2 och 4 eftersom mycket i kapitel 11 bygger på innehållet i dessa tidigare kapitel.

OBS!
Detta ingår inte:
 • Lösning med algebraisk metod s.248
 • 3 Kraft och arbete s.252-253
 • 9 Problemlösning med rörelseenergi
 • 11 Uttrycket för rörelseenergi s.270-271
 • Uppgifterna 11.10, 11.18c, 11.19b, 1136, 11.38

Fredag 29/5
Problemlösning och repetition
Idag fortsätter vi med resten av uppgifterna på kap.11. HÄR kan du ställa en frågor om sådant du vill att vi tar upp på lektionen.

Var kan man hitta den här?
Ledtråd: du kan se den om du åker kommunalt i Stockholm.


Impuls och rörelsemängd
Idag tittar vi också på hur man kan använda formelsamlingen (s.35). 


Lektionsanteckningarna


Tisdag 25/5
Rörelsemängd
Nu ska vi försöka komma på vad det var som gjorde att jag som tolvåring hamnade i vattnet på Skara sommarland. Titta på filmerna och svara på frågorna i planeringen.


Tisdag 12/5
Problemlösning
Ingen ny teori till idag. Istället kommer vi att ägna lektionen åt problemlösning och även titta på svaren till följande frågor


Tisdag 5/5 ALLA kl.12-13.30 i A31
Newtons andra lag
Idag jobbar vi med problemlösning där vi använder Newtons andra lag. Till idag ska du:
OBS!
Tröghet är ingen kraft!

Tröghet!

Kraftekvationen vid fritt fallTisdag 28/4
Newtons andra lag - Kraftekvationen
Titta noga i planeringen. Läs, titta på film och svara på frågorna. Vi ska också titta närmare på följande problem:Fredag 24/4
Newtons första lag - Tröghetslagen
Idag pratar vi om tröghetslagen. Läs s.254-255 och titta på filmen som finns i planeringen. Glöm inte att svara på frågorna!


Tisdag 21/4 kl.11.20-12.50 för ALLA i A31
Problemlösning
Idag tittar vi på uppgifterna 11.3-11.6 tillsammans.


Fredag 17/4
Krafter åt alla håll
Titta på filmen och fundera på om du skulle lyckas.Tisdag 14/4 
PROV kl. 9.45-11.45
Provet omfattar kap. 1,2 och 4. Lite mer info:

 • Ni kommer få ett formelblad där rörelseformlerna vid konstant acceleration finns med.
 • Skillnaden mellan fart och hastighet är att farten bara talar om hur fort något sig, medan hastigheten också talar om i vilken riktning föremålet rör sig. 
 • Ta med linjal och räknare!
 • I slutet av varje kapitel (ej kapitel 1) finns en sammanfattning som du kan använda som översikt över vad du ska kunna. 
Uppgift 3.16 b (lösblad, klicka för större bild)OBS!
Glöm inte att lämna in en ny version av laborationsredogörelsen i Fronter (i mappen Laboration Andragradsfunktionen version 2)  senast fredag 17/4 kl.18.


Tisdag 31/3
Repetition
Läxa till idag är att göra uppgifterna på pappret som delades ut förra lektionen (om acceleration och fritt fall). Glöm inte att lämna in laborationsredogörelsen i Fronter.


Fredag 27/3
Laborationen och rörelseformlerna
Idag sammanfattar vi tisdagens laboration och knyter ihop det vi gjorde med de generella rörelseformlerna. Ni kommer att få tid att både ställa frågor om laborationsrapporten och skriva på den under lektionen.

Modell
Bilden visar ett s-t-diagram som infogats i GeoGebra där vi sedan försökte anpassa en andragradsfunktion till mätvärdena.Tisdag 24/3
Laboration
Idag ska vi kritiskt granska en laborationsrapport genom att utföra samma experiment och undersöka om vi får liknande resultat. HÄR kan du läsa mer.


Fredag 20/3
Formler vid likformigt accelererad rörelse
Idag ska vi titta på hur man med hjälp av algebraiska metoder kan analysera en rörelse. I planeringen kan du se vilka sidor du ska läsa och vilka filmer du ska titta på innan dagens lektion.Tisdag 17/3
Problemlösning
Idag pratar vi om hur man kan läsa en fysikbok och hur kunskapskraven är utformade. Dessutom jobbar vi vidare med uppgifterna 4.20-4.29.

Från v-t till s-t-diagram


Fredag 13/3
Acceleration
Titta noga i planeringen. Det är viktigt att du både läser sidorna i boken och tittar på motsvarande film. Till dagens lektion ska du också ha gjort uppgifterna 4.12-4.14 och 4.18. Om det är något du har fastnat på kan du fråga på lektionen.


Tisdag 10/3
Laboration
Gör uppgift 4.1-4-11 och titta på filmerna som finns i planeringen för tisdag v.10. På laborationen kommer vi att jobba med digital mätutrustning, så ta med datorerna!Fredag 6/3
Problemlösning
Idag tittar vi på hur man kan tänka för att lösa uppgifterna 4.1-4.14 och 4.18. Det är viktigt att du har tittat på filmerna, läst sidorna och gjort uppgifterna som finns i planeringen fredagen 20/2 och tisdag 3/3. Vi dock börja lektionen med Newtons tredje lag och fundera på vad den säger följande situationen nedan. Fundera också på om du kan designa ett experiment som kan visa hur det ligger till.

Tisdag 3/3
Hastighet-tid-diagram
Hopplöst. Nu är jag sjuk igen. Så istället för att repetera det vi hittills har gjort får ni helt enkelt jobba vidare på dagens lektion. Titta på de två filmerna som finns under dagens datum i planeringen, läs s.76-77, svara på frågorna och gör uppgifterna 4.12-4.14, 4.18. På torsdag tittar vi på de uppgifter som vi hittills gjort på kapitel 4.


Fredag 20/2
Momentanhastighet och medelhastighet
Jag är sjuk idag och vet inte om det kommer någon vikarie. Men även om det inte kommer någon vikarie ska du titta på filmen "Läge-tid-diagram", läsa sidorna 68-75 och göra uppgifterna 4.1-4.11. Titta i planeringen.


Tisdag 17/2
Fart och hastighet
En av de vanligaste missuppfattningarna inom fysik är att fart och hastighet är samma sak. Titta till exempel på filmen nedan:Titta noga i planeringen så ser du vad du ska göra innan dagens lektion. Lägg märke till att vi gör ett litet hopp i boken.

Fredagens konstiga fråga
Den fråga jag hade tänkt att ställa var:
Fredag 13/2
Friktion, kraft och reaktionskraft
Vi börjar med att repetera föregående lektion. Rita in alla krafter som verkar på skon om den är i jämvikt.
Tisdag 3/2
Resultant och jämvikt
Men vi börjar lektionen med att undersöka om kraften verkligen är minst i den mest vinklade dynamometern.Tisdag 27/1
Laboration
Idag ska vi undersöka sambandet mellan massa och tyngdkraft. Du kommer att behöva din dator och den HÄR länken, som visar hur man i Excel anpassar linjer till mätvärden i ett diagram.
Fredag 23/1 
Massa och tyngd
Idag är jag ledig så det blir ingen lektion i skolan. Istället får du jobba på distans (var du vill). Det du ska göra är att läsa om massa och tyngd på s.20-23 och titta på filmerna 
 • Kraft och massa
 • Gravitationskraft och tyngd 
som finns i planeringen. För att få närvaro på dagens lektion ska du svara på dessa FRÅGOR och göra uppgifterna 1.5-1.10. 


Tisdag 20/1
Potenser, prefix och storleksordning
Titta noga i planeringen vad du ska göra innan lektionen. Om du klickar på bilden nedan kan du se en animation som visar exempel på olika föremål av olika storleksordningar. 

Storleksordning
Klicka på bilden! Längst ner till höger ser du aktuell storleksordning. 

http://htwins.net/scale2/Fredag 16/1
Storhet, enhet och värdesiffror
Titta noga i planeringen vad du ska göra innan dagens lektion. Titta på filmerna, läs sidorna i boken och svara på frågorna (två länkar). Uppgifterna 

 

Tisdag 13/1
Kursstart
Vad är fysik?